Nasza strona używa plików cookie.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na dysku użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki.

zobacz więcej
close

AKTYWNY SAMORZĄD 2024

Program Aktywny Samorząd Obszar C Zadanie 1  - czyli pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Aktywny Samorząd Moduł I C1 – wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – wymagane załączniki:

• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
• akt urodzenia dziecka - jeśli sprawa dotyczy dziecka,
• dokument stanowiący opiekę prawną - jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
• zaświadczenie lekarskie (specjalista),
• dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
• zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (faktultatywnie albo obligatoryjnie jeżeli osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc nie jest zatrudniona ani nie uczy się),
• fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny,
• obowiązek informacyjny RODO.


Informacja dodatkowa - dokumenty dołączasz do wniosku w formie:
1. skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
2. kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu. • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności.

Jak można uzyskać dofinansowanie?

 1. Poproś lekarza specjalistę o wniosek na wózek z napędem elektrycznym w limicie 5000 zł na kod środka S.19.01
 2. Przyjdź do naszego Sklepu Medycznego a-medyczny.pl w Łodzi przy ul.Limanowskiego 121 lub zadzwoń  tel. 510 080 783 / 42 651-29-05. 
 3. Złóż wniosek w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) lub w lokalnej jednostce PFRON ( na Łódź: MOPS Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź  INFOLINIA: (42) 685 43 62; (42) 685 43 63 )

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2024r.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Maksymalna kwota dofinansowani, w tym refundacji wynosi do 70.000,00 zł., z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000,00 zł.

Udział własny wnioskodawcy wymagany w tym obszarze to 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Poprzez oprzyrządowanie samochodu należy rozumieć dostosowane do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna wysokość dofinansowania: 17 600,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000,00 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy tym zadaniu to minimum 10% ceny brutto zakupu.

Dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

 1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja), 
 4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej.

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ta pomoc adresowana jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 850,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1 100,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej nie wymagany.

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania to 8 250,00 zł.

Udział własny Wnioskodawcy: minimum 10% ceny brutto zakupu.

Dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się (w przypadku Obszaru C Zadanie 5) – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie się na zewnątrz; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie kończyn dolnych; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarza specjalisty, który oceniając zasadność wyposażenia osoby niepełnosprawnej w przedmiot dofinansowania potwierdzi, iż:

 1. osoba niepełnosprawna nie ma możliwości samodzielnego poruszania się i przemieszczania się,
 2. zakres i rodzaj ograniczeń ruchowych osoby ubiegającej się o pomoc, stanowią poważne utrudnienia w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej,
 3. korzystanie z przedmiotu dofinansowania jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 4. korzystanie z przedmiotu dofinansowania nie wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 5. nie ma przeciwwskazań medycznych do korzystania z przedmiotu dofinansowania

Więcej informacji o programie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/?fbclid=IwAR1SAyU-LKH1kyPNrK_4OJH0QvIbPkv9BozYrHCI3EveFzsSRkJdqQYVtFEhttps://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/?fbclid=IwAR1SAyU-LKH1kyPNrK_4OJH0QvIbPkv9BozYrHCI3EveFzsSRkJdqQYVtFE

https://mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/aktywny-samorzad/https://mops.uml.lodz.pl/pomoc-spoleczna/aktywny-samorzad/

Termin składania wniosków trwa do 31 SIERPNIA 2024 roku. Wnioski można również składać niekompletne i później je uzupełniać np. o badania lekarskie, co jest szczególne ważne  ze względu na okres wakacyjny i dosyć długi czas oczekiwania na lekarza specjalistę. Zaświadczenia lekarskie mogą być również wystawiane przez lekarzy podczas wizyt prywatnych.

Program skierowany jest zarówno do dzieci, jak i osób dorosłych.

1. Wózek o napędzie elektrycznym LIMBER  Vitea Care

2. Dla dzieci proponujemy Wózek o napędzie elektrycznym SCRUBBY  Vitea Care  

https://a-medyczny.pl/wozki-i-skutery-elektryczne/3654-wozek-inwalidzki-o-napedzie-elektrycznym-scrubby.html?search_query=elektrycznym&results=6

Pozostałe oferty wózków elektrycznych : https://a-medyczny.pl/468-wozki-i-skutery-elektryczne

Istnieje również możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu skutera elektrycznego, dostawki elektrycznej do wózka manualnego oraz napędu tylnego elektrycznego do wózka manualnego. Wysokość dofinansowania to 8 250 zł i udział własny 10%.   (obszar C zadanie 5 )

MINI

Zapraszamy do udziału w programie, który jest okazją do poprawy jakości codziennego życia, Waszego i waszych najbliższych.

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą pod nr tel. 510 080 783 lub mailowo: biuro@a-medyczny.pl